Better every day

Eric van de Graaff, ilearnr


Een reactie plaatsen

Netwerk

Het is een zonnige dag als ik de bijeenkomst voor ondernemers op Papendal bezoek. Er zijn misschien wel vierhonderd mensen aanwezig. Rondkijkend met een kop koffie in de hand zie ik een vriendelijke, zakelijke man. Ik glimlach en we raken in gesprek. Hij heet Julius. Hij vraagt iets over de dag en wat ik er van vind. Ik antwoord dat het me wel aanspreekt. Dan nodigt hij me uit om eens aan te schuiven bij een ondernemersgroep in Groenekan. Ik kan nog niet vermoeden welke invloed deze uitnodiging in 2007 heeft op mijn leven…

 

… Dan volgt de gunning: Uit 330 ingeschreven trainingen op twee onderwerpen Persoonlijke kracht is Eric van de Graaff People Development Business voor beide trainingen als nummer 1 uit de selectie gekomen. Ik ervaar de kracht van het netwerk.

In de jaren die volgen verdiep ik mij in de kennis omtrent netwerken. Het blijkt een enorme schat aan informatie te zijn die maar door weinigen is gekend en door nog minder mensen effectief wordt toegepast. Ik ga deze kennis overbrengen op ondernemers en zakenmensen in het netwerk die op zoek zijn naar ontwikkeling om zo meer omzet te verkrijgen. Ik begeleid, train en organiseer netwerk leiderschaps- trainingen en doe veel nieuwe ervaringen op. Ook over LinkedIn krijg ik links en rechts vragen. Het is een bron van mogelijkheden waar je bij het netwerken niet omheen kan. Zelfs zo onmisbaar dat vele grote (netwerk-)organisaties een intern “LinkedIn” opzetten…

 

In “Netwerk” bespreek ik de beste tips en strategieën om in elke situatie effectief en zelfverzekerd te netwerken. Zowel offline bij persoonlijk netwerken als online bij Linkedin. Daarmee wil ik je op een actieve manier jouw mogelijkheden om te netwerken laten zien. Ik laat je zen wat netwerken voor mij betekent en hoe dit kan raken aan jou. Je ontdekt hoe groot jouw netwerk nu werkelijk is.

…Ik hoop je te stimuleren om kwalitatief een uitstekend product te bieden en je netwerk uit te breiden en te ontwikkelen. Ik hoop dat je manieren vindt om jezelf kleurrijk en enthousiasmerend te presenteren en mogelijkheden vindt om de anderen te helpen bij het realiseren van wat zij willen bereiken, zodat zij jou ook gaan helpen. Als dat gebeurt dan wens ik dat je anderen ook gaat helpen bij het ontwikkelen van hun netwerk.

Ik wil met je delen hoe ik werk aan een goede eerste indruk, een heldere boodschap en hoe ik bijdraag aan de ontwikkeling van mijn netwerkcontacten zodat zij mij ook willen helpen…

Eén van de meest bizarre ontdekkingen die ik met je wil delen is het concept van Geven loont! Velen die werken en zaken doen denken vanuit zichzelf. En op de vraag Hoe kan je meer bereiken vóór je netwerk? Vragen zij: Het is toch meer bereiken dóór je netwerk? Netwerken is steeds vaker een middel om de eigen doelen te bereiken. Het lijkt wat onlogisch, maar toch bereik ik meer als ik mijn netwerkcontacten help bij het realiseren van hun doelen en dromen. Mijn netwerkcontacten ervaren daardoor meer plezier in het netwerken met mij en zij zullen mij uiteindelijk gaan kennen, vertrouwen en gunnen dat ik mijn doelen ook realiseer. En daarom is mijn doel dus meer bereiken vóór mijn netwerk. Dat zie ik als de effectieve netwerkstrategie.

Ik krijg vaak de vraag, hoe veel moet ik geven en aan wie moet ik geven. Mijn strategie is om te geven aan die mensen waarbij ik weet of vermoed dat zij het in zich hebben om ook te geven. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 67% van de mensen reciproke gevers zijn…

 

En wat geef ik dan? Ik geef eigenlijk alles wat ik kan geven dat van waarde is voor die ander. Het begint met respect, aandacht, interesse en gaat dan via kennis en tips naar aanbevelingen. Bovendien realiseer ik me dat de dingen die ik vanzelfsprekend vind voor die ander wellicht een grote gift kunnen zijn. Daar kom ik achter door allereerst aandacht te geven en te luisteren. Waarom ben jij hier? Waar ben jij mee bezig? Waarom doe je dit? Waarin vinden anderen jou goed? Waar lig je ‘s nachts van wakker? Waar kan ik je voor wekken? Met wie zou je in contact willen komen? Wat heb je nodig? en Wat kan ik voor jou doen? En zo netwerken we samen aan naar een mooi doel: Meer vertrouwen en meer samenwerking. keer op keer merk ik dat het netwerken bij velen nauwelijks is ontwikkeld. Daarom wil ik deze kennis delen met mijn netwerk. Ik wil mijn kennis aan jou geven, omdat ik weet: Geven loont!

 

Waarom dit boek?

Bij alles wat ik doe geloof ik dat het belangrijk is om de status quo uit te dagen en te geven. Ik durf anders te zijn en ik wil de wijze waarop de wereld communiceert en leert veranderen, om dromen te realiseren. Niet meelopen in de alledaagse pas en creativiteit en nieuwe ideeën verliezen. Ik wil mogelijkheden ontdekken, kansen vinden en bijdragen aan een betere wereld. De wereld van vandaag de dag heeft vertrouwen en samenwerking nodig. En door de essenties van effectief netwerken uit te dragen en toe te passen en jou te stimuleren dit ook toe te passen maak ik een begin.

Het boek is nog niet af! Je zal zien dat sommige hoofdstukken in dit boek nog in ontwikkeling zijn. Ik nodig je met dit ebook dan ook graag uit tot co-creatie. Laat deze aanzet tot een boek ons verbinden om ons netwerk te ontwikkelen.

Meer lezen? 

 

 

 


Een reactie plaatsen

“Engels” in call center…

Gevraagd naar een advies en een leerinterventie met didactische en opleidingskundige aanpak om een competentie (het afhandelen van Engelstalige gesprekken) in een call centrum te verbeteren is een van mijn eerste reflexen: “Wat is de noodzaak hiervoor?” en “Wat wil je daar mee bereiken?” Dus doorvragen op het waarom? Het achterhalen van de vraag achter de vraag. Dit wil ik weten om te kunnen inschatten welk strategisch belang en welke motivatie en drive er achter deze vraag verscholen gaan. Hoeveel tijd en management aandacht wil je besteden aan een situatie die 1 op de 20 keer optreedt en waarvan niet bekend is welk het effect heeft op de tevredenheid van de klant? De call center markt is zeer competitief en de marges staan onder druk. Kijkend naar toepasselijke interventies wegen de kosten van een interventie sterk mee. Een analyse op performance indicators en de competentie zal aangeven welk rendement verwacht mag worden van de interventie. Als van de ontwikkeling van de competentie een significant effect uit gaat, is de inzet de interventies verantwoord. Natuurlijk kan van het inzetten van een interventie ook het zogenaamde Hawthorn effect uitgaan: aandacht doet groeien zouden wij nu zeggen. In sommige situaties een heel valide reden.

Ervan uitgaande dat de interventie vereist is volgt mijn tweede vraag: “Wat is al ondernomen om deze competentie te versterken en met welk resultaat?” Mijn derde vraag is: “Met welke stakeholders, betrokkenen kunnen deze vragen, de specifieke doelen en de mogelijke interventies verder worden besproken?”

Als brainstorm een eerste overzicht van interventies op organisatie nivo. Mijn uitgangspunt daarbij is: niet ieder organisatieprobleem vraagt om een leeroplossing. Door aanvullende interventies op verschillende nivo’s in de organisatie te doen optimaliseer je het effect. Een van de eerste suggesties is het instellen van de keuze “Press 9 for English” in het keuze menu en een pool met Engels sprekenden in het call center…

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-34

Kijkend naar organisatiecultuur, strategie en stijl van leiden is het advies om het afhandelen van Engelstalige gesprekken hiermee te verbinden. Leg de link naar kwaliteit en geef als manager aandacht aan het het afhandelen van deze gesprekken. Binnen een call center zijn vaak vele systemen beschikbaar om de prestatie van de medewerk te meten en te communiceren. Toon hierin ook de informatie over de Engelstalige gesprekken. Vele call centers kennen een hoog verloop. Nieuwe medewerkers selecteren op het toepassen van de Engels taal zal op korte termijn een positief effect hebben. Structureer de medewerkers zo, dat er een klein expertteam ontstaat dat de overige medewerkers kan ondersteunen.

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-46

 

Hoe worden deze interventies in call center omgevingen al toegepast? Onderstaande inzichten werden via een korte deskresearch aan het licht gebracht:

schermafbeelding-2017-01-22-om-15-24-47

Verrassend genoeg blijken veel call centers wel te werken met een LMS, maar worden nieuwe technieken, zoals speech analytics en learning analytics nog nauwelijks toegepast om de competentie-gaps in beeld te brengen of om op het juiste moment de juiste informatie aan te bieden aan de call agent.

Hoe deze interventies nu in de organisatie te implementeren? Advies: behandel het als een organisatieverandering. Het is een verandering in het werken en een verandering in de samenwerking. Boonstra heeft daarvoor een bruikbare aanpak, die heronder is aangevuld met organisatiespecifieke aandachtspunten.

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-59De stapsgewijze implementatie biedt ruimte om de verandering te omarmen en ruimte om interventies aan te passen.

Toekomst?

Welke interventies uiteindelijk toegepast gaan worden is nog niet bekend. Wel ben ik erg benieuwd naar jullie ervaring in het ontwikkelen van competenties in een call center omgeving. Verschillen de medewerkers van andere organisatieonderdelen? Omarmen ze veranderingen moeizaam of juist enthousiast? Hoe beïnvloedt het verloop de effectiviteit van de interventies? Ik hoor graag je suggesties! Eric


Een reactie plaatsen

Zelfreflectie en een talentmentor

De eerste turbulente jaren van je ondernemerschap. De eerste medewerkers. De eerste groep van medewerkers. Dan komt jouw vraag: “En wat wil ik nu?” Ondertussen vraagt jouw organisatie alle aandacht. Door die hectiek ontgaat het je soms dat je ook hier een keuze hebt. Ben je nu op een punt in je leven dat je je afvraagt: Is dit alles? Waarom doe ik dit? Wat is NEXT? Ben je op zoek naar jouw persoonlijke groei en jouw persoonlijke inspiratie? Reflectie en zingeving? Als dat zo is, lees dan verder: ik heb een boek voor je geschreven. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Je verhaal tot nu toe en hoe jij je verhaal gaat vervolgen. Zelfreflectie en groei kan zowel spannend als uitdagend zijn. Net zoals met ondernemen is het van belang om deze reis niet alleen te maken. Wel als je snel wil gaan, ga dan alleen. Niet als je ver wil gaan, ga dan samen. Mijn reis is voor mij onvergetelijk en voor jou mogelijk zeer waardevol. Het is een reis naar persoonlijke kracht, het is een reis naar jezelf. Als je deze reis gemaakt hebt, wens ik dat je nieuwe energie hebt om je koers uit te zetten en om het leven te gaan leiden dat jij wilt leiden. Dat je een schitterende intentie hebt! In het mooiste resultaat dat ik me van dit boek voorstel, inspireert het je om jouw persoonlijke kracht te ontdekken, zodat je het beste uit jezelf haalt. Zodat je vorm geeft zoals jij dat alleen kan! En dat kan jij als jij jouw persoonlijke kracht leert kennen! Wat zijn je drijfveren? Welke motieven drijven jou vanuit je binnenste? Wat zijn jouw talenten? Je zal ze leren kennen, zodat je weet waar je valkuilen zitten en waar je krachten. Je zal bovendien ontdekken wat jij kan bereiken in deze wereld of zelfs voor deze wereld.

Aan de oppervlakte is dit boek een reis door de onmetelijke grootheid van de Himalaya. De steile heuvels van Lukla strekken zich uit tot de mistige hoogte van Tengboche in het noorden. In het zuiden de hete Terai. Van de trompetterende geluiden uit de jungle rond Chitwan naar de respectvolle stilte van Pashipanath. Van het roerige en oorverdovend toeterende Kathmandu naar de wilde, white water rivier Bhota Kosi. Het is een verhaal met ups en downs. Ik vertel je wat ik meemaakte, ik deel mijn twijfels met je en mijn verlangens. Het is zo beschreven dat het ook kan raken aan jouw leven.

Ik spreek met experts als gidsen op deze reis. Ze bieden persoonlijke kracht vanuit verschillende gezichtspunten. Het palet dat ontstaat is veelzijdig en bont. Boeken inspireren me onderweg. Van Boeddhisme tot The secrets of the Millionaire Mind, van The Secret tot The lonely Planet, van Memo to the Next President tot Vergroot de liefde. Zulke boeken en hun inzichten brengen me van dromen tot contact met de natuur en met mezelf. Ik deel deze boeken graag met je.

Door deze reis ben ik me meer en meer gaan realiseren dat “alleen” eigenlijk een verbondenheid weergeeft met het universum. Het is als losse eilandjes die ik zie drijven in een oceaan. Het lijken losse eilanden, maar ze zijn verbonden onder de oppervlakte. Ze zijn al(l)één. Wij zijn “all” “one”. Een verbondenheid die bestaat uit energie en die kracht geeft. Persoonlijke kracht. Jouw persoonlijke kracht.

Gaandeweg deze reis ontdekte ik wat voor mij mijn persoonlijke waarheid is. Vrienden zeggen dat ik nog steeds op reis ben. En ze hebben gelijk. Het is ook zo en daarom wil ik ze ook als vriend. Hoewel de bestemming het doel lijkt, is het echte doel de reis! Het boek is niet het doel. De reis naar jezelf, dat is het doel. Zelfreflectie en groei van jouw talent en mogelijk een bijdrage aan deze wereld.

Let’s go! Het boek is voor jou!


Een reactie plaatsen

Verkoop de afspraak!

Tijdens mijn werk hoor ik veel openingszinnen. Soms in gesprekken met klanten, soms van verkopers die mij bellen. Helaas lijken de meeste zinnen bedoeld om weerstand op te wekken in plaats van het maken van een verbinding en het wekken van interesse.

schermafbeelding-2016-11-02-om-11-03-43

Een goede openingszin opent deuren die je meer omzet brengen. Een slechte laat de deur snel dichtvallen. Ik denk dat onvoldoende voorbereiding de reden is waarom veel verkopers slechte openingszinnen gebruiken. We hebben tussen de vier en 30 seconden om een goede eerste indruk te maken. Veel verkopers die ik sprak gaven aan niet echt na te denken over de opening. Anderen geven aan dat ze met een spontane leuke opening “het ijs willen breken”. Een halve millimeter afwijking van mijn golfstick bepaalt het verschil tussen “in het bos” of “op de green”. Zo ook bepalen kleine dingen in het begin van het gesprek het verschil tussen succes en mislukking. Enkele ongelukkige of onduidelijke woorden, een verkeerd uitgesproken naam, een ongepaste vraag of simpelweg langdradig maakt een belabberde eerste indruk. Dat kost mij mijn klant. Iets eenvoudigs als het weglaten van “Hoe gaat het met u?” kan het succes van koude gesprekken aanzienlijk verhogen. Een spontane, succesvolle opening start met een goede voorbereiding:

 1. Herken veelgemaakte fouten
 2. Bezoek de bedrijfswebsite en de Linkedin pagina van de persoon die u gaat bellen. Noteer drie interessante onderwerpen voor deze persoon.
 3. Formuleer waarmee u interesse gaat wekken.
 4. Verkoop hooguit een vervolgafspraak
 5. Als de beslisser de telefoon opneemt zeg dan meteen (aangepast aan uw situatie):

“Dag meneer Verhoeven, mijn naam is Eric van People Development Business. We werken samen met directies van accountantskantoren om meer omzetkansen te verkrijgen vanuit het bestaande netwerk. Ik zou uw bedrijf daar ook graag bij helpen, als dit voor u wenselijk is. Heeft het voor mij zin om u een paar vragen te stellen om te ontdekken of we een vervolg gaan inplannen?

Geef uw gesprekspartner ook de kans om te vragen te stellen. Bijvoorbeeld wie je bent of gewoon waar hij of zij nieuwsgierig naar is. Het is een subtiele verandering en het maakt een enorm verschil in hoeveel positieve relaties u kunt opbouwen en hoe succesvol u wordt in het maken van een afspraak.

Bron: Inspired by Non-Stop Sales Boom, http://www.engageselling.com


Een reactie plaatsen

Waarom een “Wingman” werkt!

Als ik denk aan mijn leukste netwerksuccessen, dan denk ik aan bijeenkomsten waarbij ik in gezelschap van  mensen die ik al ken, onbekende mensen ontmoet. Bijvoorbeeld toen ik op een bijeenkomst van mijn eigen OKA netwerk kwam te zitten naast iemand die ik nog niet kende. Hij bleek directeur bij een groot bedrijf te zijn. Of toen ik met een goede bekende van mij in gesprek was en we samen in gesprek raakten met een onbekende persoon, waarna zich een leuk gesprek ontwikkelde.

Het is geen toeval, maar in het gezelschap van bekenden is het makkelijker om contact te hebben met onbekenden. Hoe zorg ik ervoor dat ik op een interessante netwerkbijeenkomst in het gezelschap van een bekende ben? Door hem mee te brengen! BYO “Wingman”! Breng je eigen netwerk-“wingman” mee! Zo hoef je niet ongemakkelijk alleen te staan, heb je meer gesprekstof  en gezelligheid op heen en terugweg. Bovendien ontwikkel je je contact met de “wingman”, doordat je hem of haar uitnodigt voor een netwerk tielinteressante bijeenkomst.

Effectieve “wingmans” vergroten zichtbaarheid, sociale waarde, professionaliteit en vertrouwen. En dit geldt ook voor de “wingman”! Zo wordt het netwerken voor beiden effectiever.

Mijn ideale “wingman”?

 • Vriendelijke persoon
 • Professionele uitstraling
 • Werkzaam in ander vakgebied
 • Geïnteresseerd  in netwerken
 • Solide reputatie
 • Ervaring met netwerken
 • Makkelijk te aan te bevelen

Wil je meer lezen over de “wingman” bij netwerken?  Dan beveel ik het volgende artikel graag aan: https://www.ivyexec.com/executive-insights/2016/how-and-why-you-should-network-with-a-wingperson/

Veel leesplezier


Een reactie plaatsen

Empathische robots(?)

Hoe zou een robot gevoel ervaren?

Vorige week tijdens een presentatie aan studenten Business management kwamen robots ter sprake. In welke mate en tot op welk nivo vervangen zij de mens? Vervangen zij advocaten, verkopers of trainers? (Zie: Humans need not apply) Als robots mensen deels kunnen vervangen, wat is dan het ultieme menselijke? En is dat onvervangbaar?

Deze 9 regels, uit Oud Sanskriet vertaald, voor het mens-zijn zetten mij aan het denken. Het is een gids voor het mens-zijn die laat zien waarop één persoon gericht moet zijn vanwege zijn aanwezigheid in deze wereld, omdat hij een lichaam heeft ontvangen. En het toont een aantal krachtige menselijke trekjes. USP’s zogezegd.

1. Je ontvangt jouw LICHAAM. Je kunt het leuk vinden of je haat het, maar het zal van jou zijn voor de gehele periode.

2. Je zal lessen leren. Je bent ingeschreven in een full-time, informele school genaamd leven. Elke dag in deze school krijgt je de gelegenheid om lessen te leren hebben. Je kan houden van de lessen of denken dat ze irrelevant en dom zijn.

3. Er zijn geen fouten, alleen LESSEN. Groei is een proces van trial and error, experimenteren. De “mislukte” experimenten zijn evenzeer een deel van het proces als het experiment dat uiteindelijk “werkt”.

4. EEN LES wordt herhaald totdat het is geleerd. Een les word je aangeboden in verschillende vormen totdat je het hebt geleerd. Dan kun je naar de volgende les gaan.

5. LESSEN leren eindigt niet. Er is geen onderdeel van het leven dat geen lessen bevat. Als je leeft, zijn er lessen te leren.

6. “DAAR” is niet beter dan “HIER”. Wanneer je “daar” is uitgegroeid tot een “hier”, zal je gewoon een ander “daar” Krijgen, dat er weer beter uit ziet dan het ‘hier’.

7. Anderen zijn SPIEGELS van jouzelf. Je kunt geen liefde of haat voelen over iets van een ander persoon, tenzij het weerspiegelt wat je als liefde of haat over jezelf voelt.

8. Wat je van je leven maakt is aan jou. Heb je alle instrumenten en middelen die je nodig hebt; wat je doet met hen is aan jou. De keuze is aan jou.

9. Je hebt alle ANTWOORDEN in je. De antwoorden op vragen van het leven liggen in jou. Het enige wat je hoeft te doen is kijken, luisteren en vertrouwen.

Zie jij een robot dit alles doorleven? (Deels vertaald met google translate. 🙂 )


Een reactie plaatsen

We zitten aan tafel en de telefoon gaat…

Wie heeft het niet meegemaakt. Je zit net aan tafel en dan gaat de telefoon. Het telemarketing bedrijf vraagt je of jij bent wie je zegt dat je bent en of je een mooi voorstel wilt ontvangen. De eerste stap in het verkoopproces is gezet en in een groot aantal van de gevallen is het een misser. Geen probleem zegt de telemarketeer. Het gaat erom, hoeveel klanten ik wel score? Daar word ik op afgerekend. Irritatie bij de ontvanger over het ongewenste telefoontje? De meesten ontvangers weten niet namens welk bedrijf je belde. Dat kan dus ook geen vervelende associaties geven, toch? En zo lijkt het bellen rond etenstijd een rooskleurige toekomst tegemoet te gaan. Als je het mij vraagt zou ik bellen rond dinertijd afraden, al is het maar omdat je zelf ook moet eten :-).


Een reactie plaatsen

Verbinden met social media (2)

Hoe zet ik nieuwe media in om mij te verbinden met gewenste klanten? 

Verbinden: Mijn bezoekgebied is Gelderland. Als een contact of lead interesse toont in een persoonlijk gesprek, geef ik de voorkeur aan een persoonlijk koffiegesprek in de regio. Het is effectief, heeft veel impact en zo ging het altijd. Het kost ook veel tijd. Ik signaleer wel een verandering: Via de nieuwe media krijg je meer contacten die je niet allemaal offline kunt ontmoeten. Ik kan mijn tijd één keer inzetten en daarbij vind ik steun bij nieuwe media. Natuurlijk per telefoon, email en WhatsApp (voor korte vragen) en ook steeds meer via FaceTime, Skype en Goto-meeting.

Sales Navigator: Naast gevonden worden, zoek ik zelf leads op internet. Binnen Linkedin breng ik met Sales Navigator leads in beeld. Ik maak een selectie uit de 350 miljoen profielen. Van 50 door mij gewenste klanten volg ik wekelijks de updates om te ontdekken waarin de leads geïnteresseerd zijn. Als er een interesse blijkt waar ik bij kan aansluiten kies ik voor “delen” of “commentaar“. Ik kom daarmee op het vlak van Social Selling. Ik verbind me met toekomstige klanten door aan te sluiten bij wat hen bezig houdt, hen daarin te ontwikkelen door informatie of connecties te bieden en zo ontstaat een eerste contact. De contacten en de lopende afspraken registreer ik via SalesForce. Zo heb ik alles in één overzicht.

SurveyMonkey: interviewt mijn lezers om te horen welke informatie ze graag ontvangen, waar zij zelf mee bezig zijn en met wie ze in contact zouden willen komen. SurveyMonkey geeft mij dit in een eenvoudig overzicht.

Smartphone: Door het gebruik van een smartphone en het combineren van meerdere mailadressen hou ik overzichtelijk welke mails direct voor mij van belang zijn en welke minder. Dat schept overzicht. Werken vanuit overzicht geeft mij meer voldoening en rendement.

Facebook: is van groot belang voor B2C, de consumentenmarkt. Ik ben op Facebook aanwezig en ga het meer inzetten om te verbinden en op de hoogte te blijven van klanten. Dat is eigenlijk ook de manier om via Nieuwe Media mijn binding met klanten te versterken.

iMovie: Om mij te onderscheiden maak ik voor bijzondere gelegenheden een kort introductiefilmpje met iMovie. Hiermee zet je op basis van bestaande beelden een verrassende trailer op. Dit gebruik ik om een specifieke  netwerk-, communicatie of verkoopvaardigheid te illusteren. Deze plaats ik op mijn website en vermeld het via de social media. Zo kan iedere geïnteresseerde er zijn voordeel daarmee doen. www.ericvandegraaff.nl/media

Er zijn dus veel mogelijkheden om te te verbinden met gewenste of toekomstige klanten. Deze mogelijkheden tezamen vergen ook veel tijd. En die tijd kan je maar één keer inzetten. Ik probeer daarom een match te vinden tussen mijn tijdsinvestering in persoonlijke gesprekken en mijn tijdsinvestering in nieuwe media. In het eerste geval leer ik de ander goed kennen, in het tweede geval bereik ik veel mensen, zodat zij contact met mij kunnen opnemen. Meestal zijn dit de mensen die echt in het onderwerp geïnteresseerd zijn…


Een reactie plaatsen

Werven, verbinden en aanbevelen met nieuwe media, deel 1

Oerwoud: In het oerwoud van de Nieuwe Media sluipen allerlei gevaren maar ook kansen. Het gevaar zie ik in de onbekendheid van de nieuwe media en onverwachte gevolgen. De kansen zie ik met name in het zichtbaar zijn voor een grote groep, gevonden worden door mogelijk geïnteresseerden, mezelf persoonlijk onderscheiden, contact onderhouden met bestaande klanten, netwerkcontacten aanbevelen en aanbevolen worden bij interessante contacten.

Groei: Door de enorme groei van Linkedin, Facebook en Youtube neem de onbekendheid met Nieuwe Media af. Daardoor komen andere media zoals WordPress, IMovie, MailChimp en SurveyMonkey meer in het blikveld en bereik van bedrijven. Door de verschuiving van “op zoek gaan naar klanten” naar “gevonden worden door klanten” ontstaat er ook een verschuiving in mijn werkwijze. Bij mijn laatste workshop over deze nieuwe media gaven deelnemers aan dat het gebruik van nieuwe media niet voor iedereen even vanzelfsprekend is. De nieuwe wereld levert een overdaad aan mails en er zal een goede balans moeten blijven tussen informeren en irriteren, tussen high tech nieuwe media en persoonlijk contact.

Schermafbeelding 2015-06-24 om 18.39.34

Er is onderzoek gedaan,  maar welke nieuwe media zet ik in bij het werven, verbinden en aanbevelen? Deel 1 van deze blog gaat over:

Werven: 

Linkedin, Facebook en Twitter: Bij het “zorgen dat je gevonden wordt”, of werven, maak ik steeds meer gebruik van Linkedin, Facebook en Twitter. Daarbij gebruik ik een persoonlijk account én een bedrijfspagina. Wat daarin opvalt is dat al deze media steeds meer op elkaar zijn gaan lijken. Allen hebben een profielfoto en een zelf te kiezen foto als achtergrond en veel blauw. Als je oppervlakkig kijkt lijken ze veel op elkaar. Een interessante update via Linkedin biedt je waarde voor je contacten. Zorg er voor dat je drie keer vaker interessante updates deelt, dan dat je aandacht vraagt voor iets voor jezelf. Via Twitter kun je updates delen met je volgers. Door een # te gebruiken van een trending topic en daar op een ludieke manier bij aan te sluiten vergroot je je bereik.

Hoogsuite: Ik volg met  HooteSuite in één overzicht al mijn media.

WordPress: In mijn Blog deel tips over netwerken, enthousiasme en omzet. Deze Blog maak ik in WordPress. Dat levert een goede vindbaarheid op en voor de vormgeving kan ik kiezen uit tientallen voorbeelden. Als ik een nieuw artikel plaats op WordPress deel ik het automatisch met mijn contacten (1400) op Linkedin, op Facebook (100) en op Twitter (400). Zo vergroot ik mijn zichtbaarheid en help ik mijn contacten met interessante artikelen en doorverwijzingen.

SEO: Search Engine Optimalisatie zorgt ervoor dat mijn website www.jouwpersoonlijkekracht.nl goed te vinden is. Met dank aan DoIt online media

AdWord: Door het opstarten van een AdWord campagne via Google “booste” ik die vindbaarheid, toen ik in de race was voor een Europese aanbesteding (en deze verwierf dankzij mijn netwerk). Om de vindbaarheid van mijn website te vergroten maak ik het mensen makkelijker om mijn webadres te onthouden. Natuurlijk mag www.people_development_business.nl niet ontbreken naast www.ericvandegraaff.com, ericvandegraaff.nl, “eric met een c, van de, zonder r en Graaf met dubbel ff”. indeapotheek.nl, trainenloont.nl, en gratisloont.nl zijn makkelijk te onthouden en ze linken door naar mijn site.

Inspireer: Wil jij binnen jouw bedrijf de nieuwe media stimuleren? Maak er dan een spel van. Bij ieder spel horen regels en een leuke prijs: Nodig alle medewerkers uit tot Website-, Linkedin- en Facebookupdates over wetenswaardigheden uit de branche. Zo bieden zij  hun lezers toegevoegde waarde en vergroten zij zichtbaarheid en vertrouwen. Vermeld in die update een link om je in te schrijven voor een nieuwsbrief om zo tot contact te komen. Geef tweemaandelijks één dinerbon voor twee weg, bij voorkeur bij een leuk klein lokaal restaurant. De eerste dinerbon gaat naar de medewerker/ambassadeur die 100+ Linkedin contacten heeft, 1 zakelijke update over jouw bedrijf en 1 Linkedin aanbeveling geeft aan een persoon die (nog) geen collega of klant is. Verhoog de waarde van de bon én de criteria maandelijks met kleine stapjes. Het gaat om de aandacht én het effect.

Op deze wijze bieden nieuwe media Kansen voor New Business en kansen voor jou! De volgende keer publiceer ik over Verbinden met nieuwe Media en daarna over aanbevelen. Wil je dat via mail ontvangen? Klik dan hier…

Ik ben benieuwd, wat doe jij met de nieuwe media? Klik s.v.p. hier: