Geven loont

Door Eric van de Graaff, de "Sigmund Freud" voor organisaties :-)


Een reactie plaatsen

Secret to commercial success!

(Vertaling hieronder)

Would you think, like most business leaders, that commercial success is about relationships? You would be wrong. Relations are important, but they do not drive behavioral change most effectively. Research shows it is more important to provide surprising and very relevant insights. Instead of asking questions to find out what keeps them awake at night, open up conversations with your insights on “What should keep them awake!”. Your customer wants to save money and needs to make more money! On top of that, to build a long term effective sales relationship, you must go one step beyond. Ignite his passion and enable him to fulfill his purpose! If you do that, you will just hit the mark.

You want to tune your customer approach to your specific market? Bring the latest insights to your key stakeholders. Research their views and opinions on key company values, customer expectations and excellent behaviors in customer contact. Build on the skills of consultative selling and add the insights of “The Challenger Sale”. Understand you want to influence your customer to a behavior change and apply “To sell is Human”. Realize that for a long term change your customers need to be inspired and apply “Start with Why” and “Drive”. Think about a shared purpose and a sustainable future and let “Theory U” inspire you. You will feel proud with the results you and your customers get.

Guides to commercial success: Simon Sinek’ s Start with Why, Daniel Pink’s Drive To sell is Human and Otto Scharmer’s Theory UDo let me know what you think!

Nederlands:

Denk je dat, net als de meeste bedrijfsleiders, commercieel succes gaat over relaties? Je zou het mis hebben. Relaties zijn belangrijk, maar ze sturen gedrag niet het meest effectief aan. Onderzoek toont aan dat het belangrijker is om verrassende en zeer relevante inzichten te bieden. In plaats van vragen te stellen om te weten te komen waardoor klanten ’s nachts wakker blijven, open je gesprekken met je inzichten over “Wat zou je klant wakker moeten houden!”. De klant wil geld besparen en moet meer geld verdienen! Daarbovenop, om een ​​effectieve verkooprelatie op lange termijn op te bouwen, moet je een stap verder gaan. Vind zijn passie en stel hem in staat om zijn doel te vervullen! Als je dat doet, raak je gewoon altijd de juiste plek.

De klantbenadering afstemmen op uw specifieke markt? Deel uw nieuwste inzichten met uw belangrijkste stakeholders. Onderzoek hun opvattingen en meningen over belangrijke bedrijfswaarden, verwachtingen van klanten en uitstekend gedrag in contact met klanten. Bouw voort op de vaardigheden van “consultative selling” en voeg de inzichten van “The Challenger Sale” toe. Begrijp dat u uw klant tot gedragsverandering wilt beinvloeden en pas “to sell is human” toe. Realiseer je dat je klanten voor een lange termijn moeten worden geïnspireerd en “Start with Why” en “Drive” moeten toepassen. Denk aan een gezamenlijk doel en een duurzame toekomst en laat “Theory U” je inspireren. U zult trots zijn op de resultaten die u en uw klanten krijgen.

Gidsen voor commercieel succes: Simon Sinek’s Start with Why, Daniel Pink’s Drive & To sell is Human en Otto Scharmer’s Theory U. Laat me graag weten wat je ervan vindt!

Advertenties


Een reactie plaatsen

Hoe een MOOC mijn visie beïnvloedde…

We zijn nu halverwege de MOOC Wendbaarheid en Talentontwikkeling https://horizontraining.curatr3.com/courses/tew/home . Hoe is tot nu mijn beeld over klantfocus en purpose als hefboom om wendbaarheid te vergroten veranderd? In deze blog geef ik mijn ontwikkeling weer en geef ik een voorbeeld hoe zingeving en een inzicht in de zorg de drive zijn om talent te ontwikkelen. Om de termen te kaderen besluit ik Wikipedia te openen:

Klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier, waar in principe een betaling tegenover staat.

Focus kan verwijzen naar: een Nederlandse band uit de jaren zeventig of het punt waar lichtstralen samenkomen of hun oorsprong lijken te hebben. 

Hefboom is een mechanisme waarmee een kleine kracht in combinatie met een grote beweging wordt omgezet in een kleine beweging die een grote last verplaatst, waarvoor een grote kracht nodig is. De overdrachtelijke betekenis van de hefboomwerking is: wanneer een kleine invloed wordt aangewend om een groot effect te bereiken.

Wendbaarheid wenden is een koersverandering bij het zeilen waarbij de lengteas van het schip door de wind draait. Dat kan met de manoeuvre “overstag gaan”.

Purpose /zingeving betekent zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. 

Met andere woorden: “Hoe kan ik met aandacht voor mijn afnemers en de door hen afgenomen en betaalde producten en met aandacht voor zingeving een aanzienlijke koersverandering in talentontwikkeling realiseren?”. Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag: “Door een inspirerende visie te verwoorden en inzichten uit te wisselen waar de afnemers werkelijk van wakker zouden moeten liggen en hen te helpen hiervoor oplossingen door te voeren. Dit inspireert hen om het beste van hun talenten te ontwikkelen.” Zij zien duidelijker op welke wijze hun inspanningen bijdragen aan een groter geheel.

In de zorg ervaren gezondheidsprofessionals steeds meer informatiedruk en steeds minder toegevoegde waarde in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de industrie. Het is van belang om tijdens de interactie de zingeving te verwoorden en om relevante inzichten toe te voegen. De zingeving kan zijn: Het inspireren van medewerkers in de gezondheidszorg om betere oplossingen voor hun patiënten te realiseren. Medewerkers met contact met chirurgen kunnen inhoudelijke waarde bieden door een recentelijk wetenschappelijk inzicht te delen: “uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde chirurg tijdens een intake reageert op 10-30% van de empathische signalen van een patient.  Hierdoor voelt de helft van de patiënten geen ruimte om zorgen over het eigen herstel kenbaar te maken…”  Bron: sciencedirect.com . Het ontwikkelen van het talent om met empathische signalen de communicatie te verbeteren is één van de manieren om de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Conclusie: Door deze MOOC realiseer ik me dat inzichten kunnen worden gezien als een kans en als een bedreiging. Als het gezien wordt als een bedreiging en het belemmert iemand om in actie kom, dan krijgt Henri Ford weer gelijk: Als je het ziet als een kans krijg je gelijk en als je het ziet als een bedreiging krijg je ook gelijk!


Een reactie plaatsen

Netwerk

Het is een zonnige dag als ik de bijeenkomst voor ondernemers op Papendal bezoek. Er zijn misschien wel vierhonderd mensen aanwezig. Rondkijkend met een kop koffie in de hand zie ik een vriendelijke, zakelijke man. Ik glimlach en we raken in gesprek. Hij heet Julius. Hij vraagt iets over de dag en wat ik er van vind. Ik antwoord dat het me wel aanspreekt. Dan nodigt hij me uit om eens aan te schuiven bij een ondernemersgroep in Groenekan. Ik kan nog niet vermoeden welke invloed deze uitnodiging in 2007 heeft op mijn leven…

 

… Dan volgt de gunning: Uit 330 ingeschreven trainingen op twee onderwerpen Persoonlijke kracht is Eric van de Graaff People Development Business voor beide trainingen als nummer 1 uit de selectie gekomen. Ik ervaar de kracht van het netwerk.

In de jaren die volgen verdiep ik mij in de kennis omtrent netwerken. Het blijkt een enorme schat aan informatie te zijn die maar door weinigen is gekend en door nog minder mensen effectief wordt toegepast. Ik ga deze kennis overbrengen op ondernemers en zakenmensen in het netwerk die op zoek zijn naar ontwikkeling om zo meer omzet te verkrijgen. Ik begeleid, train en organiseer netwerk leiderschaps- trainingen en doe veel nieuwe ervaringen op. Ook over LinkedIn krijg ik links en rechts vragen. Het is een bron van mogelijkheden waar je bij het netwerken niet omheen kan. Zelfs zo onmisbaar dat vele grote (netwerk-)organisaties een intern “LinkedIn” opzetten…

 

In “Netwerk” bespreek ik de beste tips en strategieën om in elke situatie effectief en zelfverzekerd te netwerken. Zowel offline bij persoonlijk netwerken als online bij Linkedin. Daarmee wil ik je op een actieve manier jouw mogelijkheden om te netwerken laten zien. Ik laat je zen wat netwerken voor mij betekent en hoe dit kan raken aan jou. Je ontdekt hoe groot jouw netwerk nu werkelijk is.

…Ik hoop je te stimuleren om kwalitatief een uitstekend product te bieden en je netwerk uit te breiden en te ontwikkelen. Ik hoop dat je manieren vindt om jezelf kleurrijk en enthousiasmerend te presenteren en mogelijkheden vindt om de anderen te helpen bij het realiseren van wat zij willen bereiken, zodat zij jou ook gaan helpen. Als dat gebeurt dan wens ik dat je anderen ook gaat helpen bij het ontwikkelen van hun netwerk.

Ik wil met je delen hoe ik werk aan een goede eerste indruk, een heldere boodschap en hoe ik bijdraag aan de ontwikkeling van mijn netwerkcontacten zodat zij mij ook willen helpen…

Eén van de meest bizarre ontdekkingen die ik met je wil delen is het concept van Geven loont! Velen die werken en zaken doen denken vanuit zichzelf. En op de vraag Hoe kan je meer bereiken vóór je netwerk? Vragen zij: Het is toch meer bereiken dóór je netwerk? Netwerken is steeds vaker een middel om de eigen doelen te bereiken. Het lijkt wat onlogisch, maar toch bereik ik meer als ik mijn netwerkcontacten help bij het realiseren van hun doelen en dromen. Mijn netwerkcontacten ervaren daardoor meer plezier in het netwerken met mij en zij zullen mij uiteindelijk gaan kennen, vertrouwen en gunnen dat ik mijn doelen ook realiseer. En daarom is mijn doel dus meer bereiken vóór mijn netwerk. Dat zie ik als de effectieve netwerkstrategie.

Ik krijg vaak de vraag, hoe veel moet ik geven en aan wie moet ik geven. Mijn strategie is om te geven aan die mensen waarbij ik weet of vermoed dat zij het in zich hebben om ook te geven. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat 67% van de mensen reciproke gevers zijn…

 

En wat geef ik dan? Ik geef eigenlijk alles wat ik kan geven dat van waarde is voor die ander. Het begint met respect, aandacht, interesse en gaat dan via kennis en tips naar aanbevelingen. Bovendien realiseer ik me dat de dingen die ik vanzelfsprekend vind voor die ander wellicht een grote gift kunnen zijn. Daar kom ik achter door allereerst aandacht te geven en te luisteren. Waarom ben jij hier? Waar ben jij mee bezig? Waarom doe je dit? Waarin vinden anderen jou goed? Waar lig je ‘s nachts van wakker? Waar kan ik je voor wekken? Met wie zou je in contact willen komen? Wat heb je nodig? en Wat kan ik voor jou doen? En zo netwerken we samen aan naar een mooi doel: Meer vertrouwen en meer samenwerking. keer op keer merk ik dat het netwerken bij velen nauwelijks is ontwikkeld. Daarom wil ik deze kennis delen met mijn netwerk. Ik wil mijn kennis aan jou geven, omdat ik weet: Geven loont!

 

Waarom dit boek?

Bij alles wat ik doe geloof ik dat het belangrijk is om de status quo uit te dagen en te geven. Ik durf anders te zijn en ik wil de wijze waarop de wereld communiceert en leert veranderen, om dromen te realiseren. Niet meelopen in de alledaagse pas en creativiteit en nieuwe ideeën verliezen. Ik wil mogelijkheden ontdekken, kansen vinden en bijdragen aan een betere wereld. De wereld van vandaag de dag heeft vertrouwen en samenwerking nodig. En door de essenties van effectief netwerken uit te dragen en toe te passen en jou te stimuleren dit ook toe te passen maak ik een begin.

Het boek is nog niet af! Je zal zien dat sommige hoofdstukken in dit boek nog in ontwikkeling zijn. Ik nodig je met dit ebook dan ook graag uit tot co-creatie. Laat deze aanzet tot een boek ons verbinden om ons netwerk te ontwikkelen.

Meer lezen? 

 

 

 


Een reactie plaatsen

“Engels” in call center…

Gevraagd naar een advies en een leerinterventie met didactische en opleidingskundige aanpak om een competentie (het afhandelen van Engelstalige gesprekken) in een call centrum te verbeteren is een van mijn eerste reflexen: “Wat is de noodzaak hiervoor?” en “Wat wil je daar mee bereiken?” Dus doorvragen op het waarom? Het achterhalen van de vraag achter de vraag. Dit wil ik weten om te kunnen inschatten welk strategisch belang en welke motivatie en drive er achter deze vraag verscholen gaan. Hoeveel tijd en management aandacht wil je besteden aan een situatie die 1 op de 20 keer optreedt en waarvan niet bekend is welk het effect heeft op de tevredenheid van de klant? De call center markt is zeer competitief en de marges staan onder druk. Kijkend naar toepasselijke interventies wegen de kosten van een interventie sterk mee. Een analyse op performance indicators en de competentie zal aangeven welk rendement verwacht mag worden van de interventie. Als van de ontwikkeling van de competentie een significant effect uit gaat, is de inzet de interventies verantwoord. Natuurlijk kan van het inzetten van een interventie ook het zogenaamde Hawthorn effect uitgaan: aandacht doet groeien zouden wij nu zeggen. In sommige situaties een heel valide reden.

Ervan uitgaande dat de interventie vereist is volgt mijn tweede vraag: “Wat is al ondernomen om deze competentie te versterken en met welk resultaat?” Mijn derde vraag is: “Met welke stakeholders, betrokkenen kunnen deze vragen, de specifieke doelen en de mogelijke interventies verder worden besproken?”

Als brainstorm een eerste overzicht van interventies op organisatie nivo. Mijn uitgangspunt daarbij is: niet ieder organisatieprobleem vraagt om een leeroplossing. Door aanvullende interventies op verschillende nivo’s in de organisatie te doen optimaliseer je het effect. Een van de eerste suggesties is het instellen van de keuze “Press 9 for English” in het keuze menu en een pool met Engels sprekenden in het call center…

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-34

Kijkend naar organisatiecultuur, strategie en stijl van leiden is het advies om het afhandelen van Engelstalige gesprekken hiermee te verbinden. Leg de link naar kwaliteit en geef als manager aandacht aan het het afhandelen van deze gesprekken. Binnen een call center zijn vaak vele systemen beschikbaar om de prestatie van de medewerk te meten en te communiceren. Toon hierin ook de informatie over de Engelstalige gesprekken. Vele call centers kennen een hoog verloop. Nieuwe medewerkers selecteren op het toepassen van de Engels taal zal op korte termijn een positief effect hebben. Structureer de medewerkers zo, dat er een klein expertteam ontstaat dat de overige medewerkers kan ondersteunen.

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-46

 

Hoe worden deze interventies in call center omgevingen al toegepast? Onderstaande inzichten werden via een korte deskresearch aan het licht gebracht:

schermafbeelding-2017-01-22-om-15-24-47

Verrassend genoeg blijken veel call centers wel te werken met een LMS, maar worden nieuwe technieken, zoals speech analytics en learning analytics nog nauwelijks toegepast om de competentie-gaps in beeld te brengen of om op het juiste moment de juiste informatie aan te bieden aan de call agent.

Hoe deze interventies nu in de organisatie te implementeren? Advies: behandel het als een organisatieverandering. Het is een verandering in het werken en een verandering in de samenwerking. Boonstra heeft daarvoor een bruikbare aanpak, die heronder is aangevuld met organisatiespecifieke aandachtspunten.

schermafbeelding-2017-01-22-om-14-59-59De stapsgewijze implementatie biedt ruimte om de verandering te omarmen en ruimte om interventies aan te passen.

Toekomst?

Welke interventies uiteindelijk toegepast gaan worden is nog niet bekend. Wel ben ik erg benieuwd naar jullie ervaring in het ontwikkelen van competenties in een call center omgeving. Verschillen de medewerkers van andere organisatieonderdelen? Omarmen ze veranderingen moeizaam of juist enthousiast? Hoe beïnvloedt het verloop de effectiviteit van de interventies? Ik hoor graag je suggesties! Eric


Een reactie plaatsen

Zelfreflectie en een talentmentor

De eerste turbulente jaren van je ondernemerschap. De eerste medewerkers. De eerste groep van medewerkers. Dan komt jouw vraag: “En wat wil ik nu?” Ondertussen vraagt jouw organisatie alle aandacht. Door die hectiek ontgaat het je soms dat je ook hier een keuze hebt. Ben je nu op een punt in je leven dat je je afvraagt: Is dit alles? Waarom doe ik dit? Wat is NEXT? Ben je op zoek naar jouw persoonlijke groei en jouw persoonlijke inspiratie? Reflectie en zingeving? Als dat zo is, lees dan verder: ik heb een boek voor je geschreven. En ik ben benieuwd naar jouw verhaal. Je verhaal tot nu toe en hoe jij je verhaal gaat vervolgen. Zelfreflectie en groei kan zowel spannend als uitdagend zijn. Net zoals met ondernemen is het van belang om deze reis niet alleen te maken. Wel als je snel wil gaan, ga dan alleen. Niet als je ver wil gaan, ga dan samen. Mijn reis is voor mij onvergetelijk en voor jou mogelijk zeer waardevol. Het is een reis naar persoonlijke kracht, het is een reis naar jezelf. Als je deze reis gemaakt hebt, wens ik dat je nieuwe energie hebt om je koers uit te zetten en om het leven te gaan leiden dat jij wilt leiden. Dat je een schitterende intentie hebt! In het mooiste resultaat dat ik me van dit boek voorstel, inspireert het je om jouw persoonlijke kracht te ontdekken, zodat je het beste uit jezelf haalt. Zodat je vorm geeft zoals jij dat alleen kan! En dat kan jij als jij jouw persoonlijke kracht leert kennen! Wat zijn je drijfveren? Welke motieven drijven jou vanuit je binnenste? Wat zijn jouw talenten? Je zal ze leren kennen, zodat je weet waar je valkuilen zitten en waar je krachten. Je zal bovendien ontdekken wat jij kan bereiken in deze wereld of zelfs voor deze wereld.

Aan de oppervlakte is dit boek een reis door de onmetelijke grootheid van de Himalaya. De steile heuvels van Lukla strekken zich uit tot de mistige hoogte van Tengboche in het noorden. In het zuiden de hete Terai. Van de trompetterende geluiden uit de jungle rond Chitwan naar de respectvolle stilte van Pashipanath. Van het roerige en oorverdovend toeterende Kathmandu naar de wilde, white water rivier Bhota Kosi. Het is een verhaal met ups en downs. Ik vertel je wat ik meemaakte, ik deel mijn twijfels met je en mijn verlangens. Het is zo beschreven dat het ook kan raken aan jouw leven.

Ik spreek met experts als gidsen op deze reis. Ze bieden persoonlijke kracht vanuit verschillende gezichtspunten. Het palet dat ontstaat is veelzijdig en bont. Boeken inspireren me onderweg. Van Boeddhisme tot The secrets of the Millionaire Mind, van The Secret tot The lonely Planet, van Memo to the Next President tot Vergroot de liefde. Zulke boeken en hun inzichten brengen me van dromen tot contact met de natuur en met mezelf. Ik deel deze boeken graag met je.

Door deze reis ben ik me meer en meer gaan realiseren dat “alleen” eigenlijk een verbondenheid weergeeft met het universum. Het is als losse eilandjes die ik zie drijven in een oceaan. Het lijken losse eilanden, maar ze zijn verbonden onder de oppervlakte. Ze zijn al(l)één. Wij zijn “all” “one”. Een verbondenheid die bestaat uit energie en die kracht geeft. Persoonlijke kracht. Jouw persoonlijke kracht.

Gaandeweg deze reis ontdekte ik wat voor mij mijn persoonlijke waarheid is. Vrienden zeggen dat ik nog steeds op reis ben. En ze hebben gelijk. Het is ook zo en daarom wil ik ze ook als vriend. Hoewel de bestemming het doel lijkt, is het echte doel de reis! Het boek is niet het doel. De reis naar jezelf, dat is het doel. Zelfreflectie en groei van jouw talent en mogelijk een bijdrage aan deze wereld.

Let’s go! Het boek is voor jou!


Een reactie plaatsen

Verkoop de afspraak!

Tijdens mijn werk hoor ik veel openingszinnen. Soms in gesprekken met klanten, soms van verkopers die mij bellen. Helaas lijken de meeste zinnen bedoeld om weerstand op te wekken in plaats van het maken van een verbinding en het wekken van interesse.

schermafbeelding-2016-11-02-om-11-03-43

Een goede openingszin opent deuren die je meer omzet brengen. Een slechte laat de deur snel dichtvallen. Ik denk dat onvoldoende voorbereiding de reden is waarom veel verkopers slechte openingszinnen gebruiken. We hebben tussen de vier en 30 seconden om een goede eerste indruk te maken. Veel verkopers die ik sprak gaven aan niet echt na te denken over de opening. Anderen geven aan dat ze met een spontane leuke opening “het ijs willen breken”. Een halve millimeter afwijking van mijn golfstick bepaalt het verschil tussen “in het bos” of “op de green”. Zo ook bepalen kleine dingen in het begin van het gesprek het verschil tussen succes en mislukking. Enkele ongelukkige of onduidelijke woorden, een verkeerd uitgesproken naam, een ongepaste vraag of simpelweg langdradig maakt een belabberde eerste indruk. Dat kost mij mijn klant. Iets eenvoudigs als het weglaten van “Hoe gaat het met u?” kan het succes van koude gesprekken aanzienlijk verhogen. Een spontane, succesvolle opening start met een goede voorbereiding:

  1. Herken veelgemaakte fouten
  2. Bezoek de bedrijfswebsite en de Linkedin pagina van de persoon die u gaat bellen. Noteer drie interessante onderwerpen voor deze persoon.
  3. Formuleer waarmee u interesse gaat wekken.
  4. Verkoop hooguit een vervolgafspraak
  5. Als de beslisser de telefoon opneemt zeg dan meteen (aangepast aan uw situatie):

“Dag meneer Verhoeven, mijn naam is Eric van People Development Business. We werken samen met directies van accountantskantoren om meer omzetkansen te verkrijgen vanuit het bestaande netwerk. Ik zou uw bedrijf daar ook graag bij helpen, als dit voor u wenselijk is. Heeft het voor mij zin om u een paar vragen te stellen om te ontdekken of we een vervolg gaan inplannen?

Geef uw gesprekspartner ook de kans om te vragen te stellen. Bijvoorbeeld wie je bent of gewoon waar hij of zij nieuwsgierig naar is. Het is een subtiele verandering en het maakt een enorm verschil in hoeveel positieve relaties u kunt opbouwen en hoe succesvol u wordt in het maken van een afspraak.

Bron: Inspired by Non-Stop Sales Boom, http://www.engageselling.com