Better every day

Eric van de Graaff, ilearnr


Een reactie plaatsen

Secret to commercial success!

(Vertaling hieronder)

Would you think, like most business leaders, that commercial success is about relationships? You would be wrong. Relations are important, but they do not drive behavioral change most effectively. Research shows it is more important to provide surprising and very relevant insights. Instead of asking questions to find out what keeps them awake at night, open up conversations with your insights on “What should keep them awake!”. Your customer wants to save money and needs to make more money! On top of that, to build a long term effective sales relationship, you must go one step beyond. Ignite his passion and enable him to fulfill his purpose! If you do that, you will just hit the mark.

You want to tune your customer approach to your specific market? Bring the latest insights to your key stakeholders. Research their views and opinions on key company values, customer expectations and excellent behaviors in customer contact. Build on the skills of consultative selling and add the insights of “The Challenger Sale”. Understand you want to influence your customer to a behavior change and apply “To sell is Human”. Realize that for a long term change your customers need to be inspired and apply “Start with Why” and “Drive”. Think about a shared purpose and a sustainable future and let “Theory U” inspire you. You will feel proud with the results you and your customers get.

Guides to commercial success: Simon Sinek’ s Start with Why, Daniel Pink’s Drive To sell is Human and Otto Scharmer’s Theory UDo let me know what you think!

Nederlands:

Denk je dat, net als de meeste bedrijfsleiders, commercieel succes gaat over relaties? Je zou het mis hebben. Relaties zijn belangrijk, maar ze sturen gedrag niet het meest effectief aan. Onderzoek toont aan dat het belangrijker is om verrassende en zeer relevante inzichten te bieden. In plaats van vragen te stellen om te weten te komen waardoor klanten ’s nachts wakker blijven, open je gesprekken met je inzichten over “Wat zou je klant wakker moeten houden!”. De klant wil geld besparen en moet meer geld verdienen! Daarbovenop, om een ​​effectieve verkooprelatie op lange termijn op te bouwen, moet je een stap verder gaan. Vind zijn passie en stel hem in staat om zijn doel te vervullen! Als je dat doet, raak je gewoon altijd de juiste plek.

De klantbenadering afstemmen op uw specifieke markt? Deel uw nieuwste inzichten met uw belangrijkste stakeholders. Onderzoek hun opvattingen en meningen over belangrijke bedrijfswaarden, verwachtingen van klanten en uitstekend gedrag in contact met klanten. Bouw voort op de vaardigheden van “consultative selling” en voeg de inzichten van “The Challenger Sale” toe. Begrijp dat u uw klant tot gedragsverandering wilt beinvloeden en pas “to sell is human” toe. Realiseer je dat je klanten voor een lange termijn moeten worden geïnspireerd en “Start with Why” en “Drive” moeten toepassen. Denk aan een gezamenlijk doel en een duurzame toekomst en laat “Theory U” je inspireren. U zult trots zijn op de resultaten die u en uw klanten krijgen.

Gidsen voor commercieel succes: Simon Sinek’s Start with Why, Daniel Pink’s Drive & To sell is Human en Otto Scharmer’s Theory U. Laat me graag weten wat je ervan vindt!

Advertentie