Better every day

Eric van de Graaff, ilearnr


Een reactie plaatsen

Hoe een MOOC mijn visie beïnvloedde…

We zijn nu halverwege de MOOC Wendbaarheid en Talentontwikkeling https://horizontraining.curatr3.com/courses/tew/home . Hoe is tot nu mijn beeld over klantfocus en purpose als hefboom om wendbaarheid te vergroten veranderd? In deze blog geef ik mijn ontwikkeling weer en geef ik een voorbeeld hoe zingeving en een inzicht in de zorg de drive zijn om talent te ontwikkelen. Om de termen te kaderen besluit ik Wikipedia te openen:

Klant is de afnemer van een goed of dienst van een leverancier, waar in principe een betaling tegenover staat.

Focus kan verwijzen naar: een Nederlandse band uit de jaren zeventig of het punt waar lichtstralen samenkomen of hun oorsprong lijken te hebben. 

Hefboom is een mechanisme waarmee een kleine kracht in combinatie met een grote beweging wordt omgezet in een kleine beweging die een grote last verplaatst, waarvoor een grote kracht nodig is. De overdrachtelijke betekenis van de hefboomwerking is: wanneer een kleine invloed wordt aangewend om een groot effect te bereiken.

Wendbaarheid wenden is een koersverandering bij het zeilen waarbij de lengteas van het schip door de wind draait. Dat kan met de manoeuvre “overstag gaan”.

Purpose /zingeving betekent zoeken naar de zin, de bedoeling of het doel van het leven of van grote gebeurtenissen in het leven, of het trachten dit doel zelf te scheppen. 

Met andere woorden: “Hoe kan ik met aandacht voor mijn afnemers en de door hen afgenomen en betaalde producten en met aandacht voor zingeving een aanzienlijke koersverandering in talentontwikkeling realiseren?”. Het antwoord zit eigenlijk al in de vraag: “Door een inspirerende visie te verwoorden en inzichten uit te wisselen waar de afnemers werkelijk van wakker zouden moeten liggen en hen te helpen hiervoor oplossingen door te voeren. Dit inspireert hen om het beste van hun talenten te ontwikkelen.” Zij zien duidelijker op welke wijze hun inspanningen bijdragen aan een groter geheel.

In de zorg ervaren gezondheidsprofessionals steeds meer informatiedruk en steeds minder toegevoegde waarde in de gesprekken met de vertegenwoordigers van de industrie. Het is van belang om tijdens de interactie de zingeving te verwoorden en om relevante inzichten toe te voegen. De zingeving kan zijn: Het inspireren van medewerkers in de gezondheidszorg om betere oplossingen voor hun patiënten te realiseren. Medewerkers met contact met chirurgen kunnen inhoudelijke waarde bieden door een recentelijk wetenschappelijk inzicht te delen: “uit onderzoek blijkt dat de gemiddelde chirurg tijdens een intake reageert op 10-30% van de empathische signalen van een patient.  Hierdoor voelt de helft van de patiënten geen ruimte om zorgen over het eigen herstel kenbaar te maken…”  Bron: sciencedirect.com . Het ontwikkelen van het talent om met empathische signalen de communicatie te verbeteren is één van de manieren om de kwaliteit van de zorg te verhogen.

Conclusie: Door deze MOOC realiseer ik me dat inzichten kunnen worden gezien als een kans en als een bedreiging. Als het gezien wordt als een bedreiging en het belemmert iemand om in actie kom, dan krijgt Henri Ford weer gelijk: Als je het ziet als een kans krijg je gelijk en als je het ziet als een bedreiging krijg je ook gelijk!

Advertentie